Privacybeleid

Busymark neemt privacy serieus, daarom zorgen we ervoor dat de verkregen persoonlijke data veilig wordt behandeld en opgeslagen. 
In ons privacybeleid zal u leren over welke data wij opslaan en leert u over uw rechten binnen het verwerken van uw data. We adviseren jou om ons privacybeleid goed te lezen. Als u enige vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op via info@busymark.nl.

Wat Busymark is

Busymark is een besloten vennootschap, statutair gevestigd in Dinxperlo op de Meniststraat 14. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 09048194. Busymark is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Hoe Busymark uw persoonlijke data gebruikt

Om een beeld te geven van hoe Busymark uw persoonlijke data verwerkt en daar de doelen van. Busymark zal alleen gebruik maken van uw persoonlijke data om in contact te komen en om de website te optimaliseren.


  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • Internetbrowser en apparaat type

Hoe we uw data ontvangen

Busymark heeft de data ontvangen doordat u de data aan ons hebt gegeven (contact formulier, email, telefonisch contact), daarnaast ontvangen we ook data van derde partijen. Deze derde partijen zijn: Gegevens over uw activiteiten op onze website en op basis van locatie op anonieme basis via Google Analytics.

Wat uw rehcten zijn

Op grond van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u een aantal rechten met betrekking tot uw gegeven en de verwerking daarvan:

Toegang
U heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens en kunt de nodige wijzigingen aanbrengen in uw account. Als u wilt zien welke persoonsgegevens Busymark over u heeft verkregen, kunt u uw recht op inzage uitoefenen door een verzoek in te dienen bij Busymark.

Veranderingen maken
Als uwijzigingen wilt aanbrengen in de persoonlijke gegevens die u hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en u kan de wijzigingen niet zelf in uw account aanbrengen, dan kan u Busymark verzoeken deze wijzigingen voor u aan te brengen. U kunt verzoeken dat Busymark uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperking van de verwerking van persoongegevens
Ook heb u onder voorwaarden het recht om Busymark te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht op bezwaar
Indien verwerking van uw gegevens plaatsvindt op grond van 'gerechtvaardigd belang' door Busymark of een derde partij, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Overdraagbaarheid van gegevens
U hebt het recht om uw persoonsgegevens van Busymark te verkrijgen. Busymark zal dit aanbieden in een gestructureerd en algemeen gebruikt formaat, dat gemakkelijk kan worden geopend met behulp van veelgebruikte digitale systemen.

Toestemming intrekken
Wanneer de wettelijke basis voor een bepaalde verwerking uw uitdrukkelijke toestemming is, heeft u het recht om die toestemming in te trekken. Dit heeft geen invloed op verwerkingen uit het verleden, maar betekent wel dat we deze gegevens in de toekomst niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Busymark u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie van Busymark
Een verzoek kan worden gestuurd naar info@busymark.nl. Busymark zal zo snel mogelijk aan uw verzoek voldoen en in ieder geval niet later dan één (1) maand nadat Busymark een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Als Busymark uw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvanger van uw persoonlijke gegevens
Het kan zijn dat Busymark verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting

Wat cookies zijn en hoe Busymark ze gebruikt

Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij uw bezoek aan de website van Busymark naar uw browser worden gestuurd en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van uw apparaat worden opgeslagen. De cookiesdie via de website van Busymark worden geplaatst, kunnen uw apparaat of de bestanden die erop zijn opgeslagen niet beschadigen. Met 'cookies' bedoelen we ook vergelijkbare technieken om informatie te verzamelen, zoals device fingerprinting.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Ons privacybeleid staat open voor wijzigingen. We raden u daarom aan om regelmatig de privacybeleid te lezen voor dergelijke wijzigingen.

Vragen, opmerkingen en klachten

Als u vragen, opmerkingen of klachten hebt over ons privacybeleid of de manier waarop Busymark uw gegevens gebruikt, kan u een e-mail sturen naar info@busymark.nl. Bovendien hebt u altijd het recht om contact op te nemen met de bevoegde nationale gegevensbeschermingsautoriteit. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij zoeken samen met jou naar een oplossing

Wij kijken er naar uit om van je te horen, dus als jij geïnteresseerd bent om samen te werken of als jij meer over ons wil weten. Kom met ons in contact, dan zoeken we samen naar een oplossing.
terug